You are here: Home » admin
Aktiviteter

Eldrebesøk

Ungdommer fra UETD Norge besøker eldre på ulike sykehjem i Norge og deler ut roser for å spre litt ekstra glede i hverdagen. Første besøk var på Kantarellen Sykehjem....
Aktiviteter

Øke valgdeltakelsen

Et av satsingsområdene til UETD Norge er å styrke demokratiet ved å øke valgdeltakelsen blant personer med tyrkisk bakgrunn i Norge-både ved valg i Norge og ved valg i...