You are here: Home » UETD i media
Aktiviteter

Øke valgdeltakelsen

Et av satsingsområdene til UETD Norge er å styrke demokratiet ved å øke valgdeltakelsen blant personer med tyrkisk bakgrunn i Norge-både ved valg i Norge og ved valg i...