Et av satsingsområdene til UETD Norge er å styrke demokratiet ved å øke valgdeltakelsen blant personer med tyrkisk bakgrunn i Norge-både ved valg i Norge og ved valg i Tyrkia. Valgdeltakelsen blant norsktyrkere har ikke vært veldig høy sammenlignet med resten av befolkningen, og dette ønsker vi å endre uavhengig av hva den enkelte velger å stemme på. I den forbindelse tok vi imot besøk fra en tidligere tyrkisk parlamentariker i Drammen, som flere norske aviser har skrevet om:

«Vi jobber aktivt med å bevisstgjøre om viktigheten av å bruke stemmeretten, både i norske og tyrkiske valg.»

Hakan Çetin, landssekretær i UETD Norge

Her kan du lese en nyhetsartikkel om saken fra Dagsavisen Fremtiden.

Icten tyrkisk forening 7