Under FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner gikk UETD Norge ut i Oslos gater og delte ut roser til innbyggere både for å rette oppmerksomheten mot volden som kvinner dessverre fortsatt utsettes for, og for å understreke at vold mot kvinner er et manneproblem og ikke noe som kan tilskrives Islam.

UETD Norge vil fortsette med å sette fokus på og motarbeide alle typer vold.

Bilder fra roseutdelingen til Oslos vakre borgere: