I ungdomslaget til UETD Norge er det ungdommer som koordinerer og gjennomfører aktiviteter for barn og unge, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner. Vi ønsker å

  • stimulere ungdommen til frivillighet og organisasjonsarbeid
  • stimulere unge til å ta høyere utdannelse og heve sin kompetanse
  • stimulere ungdommen til økt valgdeltakelse, deltakelse i samfunnsdebatten og politisk engasjement
  • fokusere på utfordringer og problemstillinger barn og unge, ikke minst de med flerkulturell bakgrunn, står over
  • jobbe for inkludering samtidig som positive kultur og tradisjoner fra opprinnelseslandet ivaretas
  • tilrettelegge for flere plattformer der ungdom med tyrkisk bakgrunn kan møte annen ungdom
  • hjelp barn og unge med å ivareta morsmålet

Vi har våre dører åpne uansett om du er samfunnsengasjert eller bare nysgjerrig. Du trenger ikke å ha norsktyrkisk bakgrunn for å bidra eller komme i kontakt med oss 🙂

Vi ønsker å fokusere på fattigdomsproblematikken i Norge, og deler regelmessig mat til hjemløse i Oslos gater. Det varmer hjerter, i tillegg får vi høre på god musikk 🙂