UETD Norges kvinnelag har et ekstra fokus på kvinners utfordringer, rettigheter og stilling i ikke bare det norske samfunnet, men også i resten av verden. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å

  • motarbeide negative holdninger mot kvinner

    UETD Norge ønsker blant annet å rette fokus på vold mot kvinner. Bildet tatt i forbindelse med utdeling av roser i Oslo under Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

  • rette oppmerksomhet mot og bekjempe kjønnsdiskriminering i arbeidslivet
  • motvirke diskriminering av kvinner i skole- og arbeidsliv grunnet tro og klesvalg
  • rette oppmerksomheten mot, forebygge og bekjempe vold mot og seksuelt misbruk av kvinner
  • stimulere kvinner til å delta i arbeids-,  organisasjons- og kulturlivet i det norske samfunnet
  • stimulere jenter og kvinner til å ta høyere utdannelse

I tillegg til informasjonsformidling og opplysning gjennom konferanser og temakvelder driver vi også med oppsøkende virksomhet og kampanjer relatert til våre fokusområder og andre utfordringer og problemstillinger kvinner står ovenfor i samfunnet.

Kvinnelaget har stadig behov for flere hjelpende hender. Kontakt UETD Norge om du vil bidra, eller har innspill til hva vi kan gjøre.